Krajowa Izba Doradców Podatkowych logo

 

      Telefon 697 968 401

      Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Jakie kary grożą w razie braku dokumentacji cen transferowych?

Penalizacja nieprzestrzegania obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych wynika konieczności poprawy skuteczności weryfikacji warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Transakcje tego rodzaju muszą być kontrolowane, ponieważ inaczej mogłyby być nierynkowo kształtowane – a w ten sposób prowadzić do transferu dochodów.

Na czym polega dokumentacja cen transferowych?

Podmioty powiązane to takie, na które znaczący wpływ wywiera jeden podmiot lub małżonek i inni krewni tego podmiotu. Podmiotami powiązanymi są także spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, a także podatnik i jego zagraniczny zakład oraz spółka kapitałowa i jej zagraniczny zakład (w przypadku podatkowej grupy kapitałowej). W przypadku transakcji pomiędzy takimi podmiotami, prawo nakłada obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Aby transakcja była objęta takim obowiązkiem, musi po pomniejszeniu o podatek VAT przekraczać 10 000 000 zł w przypadku transakcji towarowej i finansowej, 2 000 000 zł w przypadku transakcji usługowej i innej, niż te trzy wymienione.

Kary za naruszenie przepisów dotyczących składania oświadczeń o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Warunki sporządzania dokumentacji cen transferowych, podmioty zobowiązane i inne związane kwestie regulują przepisy prawa podatkowego, znajdujące się w różnych aktach. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tych przepisów uregulowana zostały w Kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z art. 56c tej ustawy, kto wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych albo składa to oświadczenie po terminie lub poświadcza w nim informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, podmiot taki podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.