Krajowa Izba Doradców Podatkowych logo

 

      Telefon 697 968 401

      Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Doradztwo podatkowe — Sosnowiec

doradztwo podatkowe

Oferujemy doradztwo podatkowe Sosnowiec. Współpracujemy z podmiotami z Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Katowic i całego Śląska. Naszymi klientami są małe, średnie i duże firmy, którym doradzamy nie tylko w kwestii wyboru konkretnej formy opodatkowania czy sposobu rozliczeń. W kompleksowy sposób dbamy o sytuację podatkowo-finansową podmiotów gospodarczych, doradzając korzystne rozwiązania, które w bezpieczny i legalny sposób pozwalają oszczędzać na wysokości należności podatkowych. Stosowane optymalizacje umożliwiają zwiększenie zysku i rozbudowę budżetu przeznaczonego m.in. na innowację oraz rozwój przedsiębiorstwa.

Czego dotyczą nasze działania o charakterze doradczym

Udzielamy porad oraz konsultacji w zakresie:

 • zobowiązań podatkowych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • prawa karnego skarbowego,
 • postępowań podatkowych,
 • podatku od nieruchomości,
 • pozostałych kwestii, które dotyczą wszelkich obowiązków podatkowych.

Współpraca z nami może mieć jednorazowy charakter. Wówczas polega na udzielaniu porad, dotyczących konkretnego problemu lub grupy problemów, z którymi zgłasza się do nas dany podmiot. Nawiązujemy również działania mające charakter długoterminowy, dotyczące sprawowania ogólnej pieczy nad kwestiami podatkowymi i doradczymi w danej firmie. Wówczas rozwiązywanie bieżących problemów oraz wdrażanie zobowiązań wynikających z przepisów prawa przebiega znacznie sprawniej, gdyż doradca charakteryzuje się znajomością konkretnej firmy i jej struktur.

Na czym polega doradztwo podatkowe w naszej kancelarii?

Nasze działania nie opierają się jedynie na samym konsultowaniu konkretnych problemów i wskazywaniu narzędzi, które służą ich rozwiązaniu. Zajmujemy się również m.in.:

 • sporządzaniem opinii prawnych, opinii podatkowych oraz przygotowaniem pism, których treść czy charakter wynikają z indywidualnych przesłanek dotyczących konkretnej sprawy;
 • przygotowaniem zapytań do Ministerstwa Finansów o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej — wówczas mamy pewność, że stosowanie konkretnej wykładni przepisów jest w pełni uzasadnione;
 • opracowywaniem i wdrażaniem działań związanych z optymalizacją podatkową;
 • przygotowaniem wystąpień do organów podatkowych;
 • reprezentacją interesów klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (WSA, NSA) — wspólnie przygotowujemy się do konkretnego wystąpienia, wyjaśniamy, na czym polegają konkretne działania, z jakimi skutkami się wiążą i jakie opcje pojawiają się na poszczególnych etapach toczącego się postępowania. To pozwoli Ci w pełni świadomie, choć niekiedy nie osobiście, jeśli taka będzie Twoja wola, uczestniczyć w danym procesie i rozumieć zachodzące w jego wyniku zmiany.

Doradca podatkowy jest osobą, która nie tylko przygotowuje deklaracje i zeznania oraz udziela porad i konsultacji w zakresie obowiązków podatkowych. Oprócz tego pomagamy zminimalizować obciążenia podatkowe i wykorzystać dostępne ulgi, a także opracowujemy korzystne sposoby płatności oraz rozliczeń podatkowych.

Ponadto prowadzimy księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencje do celów podatkowych. Zarządzamy także finansami przedsiębiorstw i przygotowujemy sprawozdania finansowe, takie jak: bilanse oraz rachunki zysków i strat. Oceniamy opłacalność zawierania kontraktów oraz, jeżeli to konieczne, uczestniczymy w negocjacjach w tej sprawie i reprezentujemy klientów w sporze z władzami skarbowymi — zarówno w przygotowaniu dokumentacji, jak i w występowaniu przed konkretnymi organami.

Jakie działania dodatkowe w ramach doradztwa podatkowego świadczymy?

Poza wykonywaniem wspomnianych wcześniej czynności świadczymy również usługi związane z:

 • przekształcaniem spółek,
 • restrukturyzacją oraz likwidacją podmiotów gospodarczych,
 • pomocą w doborze formy prawnej nowej spółki,
 • sporządzaniem opinii podatkowych.

Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób, uwzględniając sytuację danej firmy bądź wizje związane z jej utworzeniem. Jesteśmy dyskretni i opieramy swoje działania na komunikacji. To pozwala nam, zarówno w przypadku jednorazowych konsultacji, jak i wieloletnich działań, szybko podejmować interwencje dotyczące powierzonych nam kwestii.

Obowiązki doradcy podatkowego — przepisy prawa, etyka zawodowa

Doradca podatkowy świadczy usługi we własnym imieniu, zakładając kancelarię doradztwa podatkowego lub poprzez przedsiębiorstwo oferujące usługi doradcze. Jest zobowiązany do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności podatkowych oraz do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, również poprzez śledzenie zmian prawnych, bieżącej literatury, prasy oraz orzecznictwa w zakresie prawa podatkowego i finansów.

Doradca podatkowy kieruje się przede wszystkim dobrem klienta i obowiązuje go tajemnica zawodowa — nie może ujawniać faktów oraz informacji, z którymi zapoznał się podczas wykonywania zawodu. Jest to zawód wymagający, związany z zaufaniem publicznym, a także etyką zawodową. Należy wykonywać go uczciwie, rzetelnie, w sposób staranny oraz z gotowością do poświęceń.