Krajowa Izba Doradców Podatkowych logo

 

      Telefon 697 968 401

      Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Oferowane konsultacje i porady w zakresie doradztwa podatkowego:

W ramach niniejszej usługi możecie Państwo otrzymać konsultacje/porady w zakresie: 

doradztwo podatkowe

 • zobowiązań podatkowych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku akcyzowego,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • prawa karnego skarbowego,
 • postępowań podatkowych,
 • podatku od nieruchomości,
 • pozostałe, dotyczące wszelkich obowiązków podatkowych.

 

Dodatkowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego obejmują:

 • Sporządzanie opinii prawnych, opinii podatkowych i przygotowaniu pism,
 • Sporządzanie zapytać do Ministerstwa Finansów o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej,
 • Opracowywaniu i wdrażaniu polityki cen transferowych,
 • Przygotowywanie wystąpień do organów podatkowych,
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi (WSA, NSA).

Doradca podatkowy jest osobą, która nie tylko przygotowuje deklaracje i zeznania podatkowe oraz udziela porad i konsultacji w zakresie obowiązków podatkowych. Oprócz tego pomaga klientom zminimalizować obciążenia podatkowe i wykorzystać dostępne ulgi podatkowe, a także opracowuje korzystne sposoby płatności oraz rozliczeń podatkowych. Ponadto prowadzi księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencje do celów podatkowych. Zarządza także finansami przedsiębiorstw i przygotowuje sprawozdania finansowe, takie jak: bilanse oraz rachunki zysków i strat. Ocenia opłacalność zawierania kontraktów oraz, jeżeli to konieczne, uczestniczy w negocjacjach w tej sprawie i reprezentuje klientów w sporze z władzami skarbowymi.

Obszar działania Doradcy podatkowego obejmuje również takie czynności jak m.in.:

 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych (tzw. transfer pricing), czyli cen stosowanych w transakcjach między podmiotami powiązanymi,
 • przekształcenia, restrukturyzacje i likwidacje spółek,
 • pomoc w doborze formy prawnej nowej spółki oraz doradztwo w zakresie aportu przedsiębiorstw,
 • porady, konsultacje i opinie podatkowe.

Obowiązki doradcy podatkowego

Doradca podatkowy może świadczyć usługi we własnym imieniu zakładając własną kancelarię doradztwa podatkowego lub poprzez przedsiębiorstwo oferujące usługi doradcze. Jest zobowiązany do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności podatkowych oraz do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, również poprzez śledzenie zmian prawnych, bieżącej literatury, prasy oraz orzecznictwa w zakresie prawa podatkowego i finansów. Doradca podatkowy kieruje się przede wszystkim dobrem klienta i obowiązuje go tajemnica zawodowa – nie może ujawniać faktów oraz informacji, z którymi zapoznał się podczas wykonywania zawodu. Jest to zawód wymagający, ale doradca podatkowy wykonuje go z gotowością do poświęceń.