Krajowa Izba Doradców Podatkowych logo

 

      Telefon 697 968 401

      Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Raporty przedsiębiorstw Sosnowiec

Przygotowujemy raporty przedsiębiorstw Sosnowiec. Współpracujemy również z podmiotami z Gliwic, Katowic, Dąbrowy Górniczej i całego Śląska. Raportowanie schematów podatkowych z jednej strony daje organom kontroli skarbowej możliwość sprawowania nadzoru nad tym, czy w danej sytuacji podmiot zachował się zgodnie z prawem. Z dokumentów wynika bowiem, czy w konkretnym kazusie możliwe było podjęcie działań/decyzji/sposobów postępowania, które umożliwiłyby osiągnięcie tego samego celu biznesowego, ale z jednoczesnym pominięciem uzyskania korzyści podatkowych.

Z kolei dla samej firmy przygotowanie takiego raportu wiąże się ze spełnieniem obowiązków oraz możliwością analizy legalności podejmowania konkretnych działań. To szczególnie ważne w dużych przedsiębiorstwach, w których występuje wiele szczebli zarządzania i taka dodatkowa kontrola pozwala sprawdzić, czy są wydajne, rzetelne i działają zgodnie z misją firmy i przepisami prawa.

MDR, czyli schemat podatkowy — czym jest i kogo obowiązuje?

MDR (z ang. Mandatory Disclosure Rules) to przepisy prawa, z których wynika obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej raportów związanych ze schematami podatkowymi konkretnego podmiotu gospodarczego. Za takie schematy uznaje się założenia, koncepcje oraz uzgodnienia, które wywierają bezpośredni wpływ na wysokość obowiązku podatkowego lub umożliwiają zwolnienie z konieczności jego odprowadzania. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy nie tylko działań wdrażanych, ale i planowanych.

Do przygotowania raportów przedsiębiorców zobowiązane są podmioty, które:

  • osiągnęły więcej niż 10 000 000 euro przychodów, kosztów albo wartości aktywów,
  • wdrażają koncepcje biznesowe, które dotyczą praw lub rzeczy o wartości rynkowej przekraczającej 250 000 euro,
  • są podmiotami uznawanymi za powiązane ze wspomnianymi wyżej,
  • biorą udział w konstruowaniu i wdrażaniu konkretnego uzgodnienia.

Do samego przygotowania raportu zobowiązani są promotor (osoba przygotowująca, wdrażająca koncepcja lub oferująca ją innym podmiotom), wspomagający (osoby i podmioty uczestniczące w opracowaniu i wdrażaniu koncepcji) oraz korzystający (podmiot lub osoba fizyczna, u której dana koncepcja jest wdrażana).

Na czym polegają nasze działania związane z raportowaniem?

Nasze działania dotyczą:

  • analizy koncepcji biznesowych — w jej trakcie uwzględnia się zgodność konkretnych zapisów z przepisami dotyczącymi MDR,
  • doradztwa — konsultacje dotyczą konkretnych działań biznesowych oraz tego, czy są one obciążone wymogiem raportowania,
  • przygotowania raportu pod kątem formalnym i merytorycznym — opracowujemy treść dokumentu, przygotowując ją do przedstawienia organom skarbowym w terminach wynikających z przepisów prawa,
  • wdrażania procedur związanych z raportowaniem w struktury firmy — działanie polega na przygotowaniu wewnętrznych procedur oraz wyszkoleniu pracowników do tego, by potrafili je stosować w codziennej praktyce.

Należy pamiętać, że niewypełnienie obowiązku związanego z raportowaniem schematów podatków jest zagrożone karami finansowymi, których wysokość jest liczona w milionach złotych. Aby ich uniknąć, warto skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy, który pomoże przygotować treść dokumentów, a także zajmie się ich interpretacją oraz dostosowaniem treści dokumentów do zmieniających się wymogów prawnych.