Krajowa Izba Doradców Podatkowych logo

 

      Telefon 697 968 401

      Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Ceny transferowe — Sosnowiec

ceny transferowe

Opracowujemy ceny transferowe – Sosnowiec. Współpracujemy również z klientami z Katowic, Dąbrowy Górniczej, Gliwic i całego Śląska. Specjalizujemy się w sporządzaniu dokumentacji podatkowej dla podmiotów powiązanych, czyli tych, które łączą relacje związane m.in. z kapitałem, zarządem firmy. Podejmujemy się również innych działań, które wpływają na sytuację podatkową podmiotów gospodarczych z całego Śląska.

Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób oraz z należytą dyskrecją. Dzięki temu masz pewność, że Twoje dane finansowe są bezpieczne, a należności podatkowe są płacone zgodnie z wymogami prawnymi i przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi optymalizacyjnych. Te pozwalają obniżyć wysokość należności, zwiększając pośrednio zysk przedsiębiorstwa.

Podmioty powiązane i transfer pricing — szansa lub zagrożenie dla integralności biznesu

Stosowanie odpowiedniej polityki cen transferowych wywiera znaczący wpływ na zobowiązania w podatku dochodowym przedsiębiorstw. Ceny transferowe (z ang. transfer pricing) mogą również mieć decydujący wpływ na ostateczny obraz zysków lub strat w poszczególnych częściach przedsiębiorstwa, a ostatecznie także na konkurencyjność wobec innych przedsiębiorstw z Sosnowca i okolic. Większy budżet to zwiększone możliwości dotyczące rozwoju technologicznego, marketingu, a także pozyskiwania nowych klientów zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Często przedsiębiorcy pozostają nieświadomi wobec czyhających na nich niebezpieczeństw, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej. Skupiając się na samej konkurencji czy chęci zwiększania zysków, często pomija się przepisy prawa, których znajomość i wnikliwa analiza są kluczem do bezpieczeństwa finansowego firmy. A contrario, nieznajomość prawa może doprowadzić do poniesienia dotkliwych kar finansowych, które obciążą budżet, zmniejszą wiarygodność firmy na rynku, a także obniżą zaufanie na linii pracodawca-pracownik.

Jednym z takich niebezpieczeństw jest brak dostarczenie do firmy dokumentacji dotyczącej zagadnienia transfer pricing. W szczególności nieświadomość dotyczy podatników krajowych, u których łatwo jest być objętym tym obowiązkiem w sytuacji prowadzenia kilku podmiotów gospodarczych.

Transfer pricing — co oznacza w praktyce?

Strony transakcji, które są ze sobą powiązane, mogą w taki sposób ustalić cenę transakcji, aby dokonać (w sposób nieopodatkowany) transferu zysku z jednego podmiotu do drugiego. Dokumentacja podatkowa dla podmiotów powiązanych zwana „dokumentacją cen transferowych” ma za zadanie uprawdopodobnić, iż zastosowane ceny w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi nie służyły transferowaniu dochodu.

Podsumowując, rzetelnie prowadzona dokumentacja stanowi potwierdzenie tego, że transakcje zawierane pomiędzy powiązanymi ze sobą podmiotami, odpowiadają warunkom rynkowym. To oznacza, że ma obrazować, iż gdyby podmioty nie były ze sobą powiązane, stanowiłyby niezależne byty gospodarcze, to warunki dokonanej transakcji byłyby bliźniacze.

Dlaczego warto powierzyć prowadzenie dokumentacji doświadczonemu doradcy?

Zaletami powierzenia prowadzenia dokumentacji dotyczącej dokumentacji podatkowej doświadczonemu doradcy są:

  • kompleksowe podejście do sprawy — prawnik nie tylko przygotowuje formalności, ale także analizuje powiązania dotyczące konkretnych podmiotów, konsultuje poszczególne działania, dokonuje analizy i oceny już istniejących dokumentów, a także od podstaw wdraża politykę w działalność firmy;
  • znajomość aktualnych przepisów prawa — przepisy dotyczące cen transferowych, podobnie jak każdej innej dziedziny, ulegają zmianom. Doradca śledzi je z uwagą, aby wdrażać ich treść w funkcjonowanie współpracujących z nim podmiotów;
  • dyskrecja i skrupulatność — doradcę obowiązują nie tylko same przepisy dotyczące cen transferowych, ale i etyka zawodowa. Zgodnie z nią m.in. chroni dane klientów, a także działa z należytą starannością. To zabezpieczenia Cię m.in. przed ponoszeniem odpowiedzialności wynikające z niedociągnięć współpracowników;
  • dodatkowe zabezpieczenie interesów — doradca ma wykupioną polisę OC, która w razie niepowodzenia chroni Cię przed jego błędnymi działaniami.

W związku z powyższymi kwestiami warto powierzyć prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz analizę sytuacji konkretnego podmiotu prawnikowi zajmującemu się też doradztwem podatkowym. To pozwoli zabezpieczyć się przed niedopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz konsekwencjami, które wynikają z takich zaniedbań czy zaniechań.

podatki

Dokumentacja podatkowa w Sosnowcu

W ramach przygotowania dokumentacji podatkowej związanej z cenami transferowymi wykonywane są następujące czynności:

  • analiza powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
  • analiza transakcji planowanych lub dokonanych pomiędzy podmiotami uznanymi za powiązane wraz z oceną ich ryzyka,
  • analiza umów zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie przepisów podatkowych dotyczących cen transferowych,
  • analiza i ocena istniejących w firmie dokumentacji cen transferowych,
  • przygotowanie dokumentacji podatkowej dla podmiotów powiązanych (cen transferowych),
  • konsultacje, przygotowanie i pomoc we wdrożeniu polityki cen transferowych w firmie.

Wdrażamy politykę cen transferowych (transfer pricing) dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia tego rodzaju dokumentacji podatkowej. Współpracujemy z Klientami z Sosnowca, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Katowic i całego Śląska.