Krajowa Izba Doradców Podatkowych logo

 

      Telefon 697 968 401

      Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Kiedy powstaje obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?

Zgodnie z prawem, cena transferowa to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy. Ta skomplikowana definicja wymaga swego rodzaju rozłożenia na części pierwsze, aby stała się bardziej zrozumiała.

Czym są ceny transferowe?

Istotne znaczenie dla rozumienia cen transferowych mają podmioty powiązane. Są to takie osoby fizyczne i prawne, a także ułomne osoby prawne i zagraniczne zakłady, pomiędzy którymi zachodzi jakaś zależność. Jeden z nich wywiera znaczący wpływ na drugi, bezpośrednio lub poprzez osobę bliską, ma przynajmniej 25% udziału w kapitale, 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, 25% praw do udziałów w zyskach, czy też faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji (ten punkt tyczy się osób fizycznych), także pośrednio przez krewnego.

Słowem, istnieje i ryzyko, i możliwość, że owe podmioty powiązane będą kształtować swoje relacje i transakcje stosując ceny transferowe – w sposób inny niż robiłyby podmioty niepowiązane, ulegające prawom wolnego rynku i kształtujące chociażby ceny właśnie w oparciu o niego. W celu zapobiegania wpływowi takich powiązań na zachowania gospodarcze podmiotów, ustawodawca wprowadził obowiązek dokumentacji cen transferowych w celu wykazania, że zostały one ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Kiedy powstaje obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?

Zgodnie z ustawą o CIT, i podobnie w ustawie o PIT, podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w postaci elektronicznej w przypadkach:

  • transakcji towarowych i finansowych – jeżeli przekraczają 10 000 000 zł;
  • transakcji usługowych i innych – jeżeli przekraczają 2 000 000 zł.

Oznacza to, że obowiązek ten powstaje kiedy zostaną spełnione przesłanki bycia podmiotem powiązanym oraz przekroczone powyższe progi. Sporządza się dokumentację za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.