Krajowa Izba Doradców Podatkowych logo

 

      Telefon 697 968 401

      Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Blog — doradca podatkowy

Na naszym blogu znajdziesz informacje związane z bieżącą działalnością kancelarii. W artykułach poruszamy tematy związane z tym, czym zajmujemy się na co dzień — kwestiami podatkowymi w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. W przejrzysty sposób dzielimy się wiedzą na tematy, które dotyczą działalności podmiotów gospodarczych w Polsce. Wyjaśniamy zagadnienia, które, choć wydają się niekiedy niezrozumiałe i zawiłe, stanowią obowiązki przedsiębiorców.

Prawo podatkowe, rozbudowane i stale nowelizowane, stanowi podstawę działalności każdej firmy na rynku polskim oraz międzynarodowym. Zgłębiając wiedzę na poniższe tematy, poczujesz się pewniej, jako aktualny bądź przyszły właściciel, zarządca lub wspólnik, który będzie mógł świadomie i asertywnie podejmować decyzje dotyczące funkcjonowania biznesu. Jeśli podczas lektury pojawią się pytania i wątpliwości, warto skorzystać z kontaktu do doradcy, aby doradca wyjaśnił kłopotliwe zagadnienia.

Kogo obowiązują ceny transferowe?

Ceny transferowe (Transfer Pricing) to ceny, które stosują w transakcjach pomiędzy sobą podmioty powiązane kapitałowo, majątkowo, osobowo (w tym rodzinnie), zarządczo lub kontrolnie, a także mające siedzibę w  tzw. raju podatkowym. Ceny te są ustalane dla sprzedawanych pomiędzy nimi dóbr, usług lub praw i mogą odbiegać od cen rynkowych.

Dokumentacja cen transferowych 

Dokumentacja cen transferowych ma zapobiec ich nadużywaniu do przesuwania (transferowania) dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi. Powiązane strony mogą ustalić ceny transakcji w taki sposób, żeby dokonać transferu zysku i uniknąć opodatkowania. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy członkami grupy są przedsiębiorstwa z krajów o różnych systemach podatkowych i dochód przesuwany jest do firmy w kraju stosującym niższy poziom opodatkowania.

Podmioty powiązane, czyli jakie?

1.01.2019 nastąpiła nowelizacja przepisów dotyczących podmiotów powiązanych. Od 2019 r. podmioty powiązane to:

 • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot;
 • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot;
 • spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy;
 • podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej — spółka kapitałowa wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Przy czym  „wywieranie znaczącego wpływu” oznacza:

 • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  • udziałów w kapitale,
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających,
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych;
 • faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
 • pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.