Krajowa Izba Doradców Podatkowych logo

 

      Telefon 697 968 401

      Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Na czym polega kontrola cen transferowych?

Ceny transferowe, to określenie cen stosowanych we wszelkich transakcjach, realizowanych przez podmioty, pomiędzy którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe. To wartość, którą kupujący musi zapłacić sprzedającemu za dobra lub usługi będące przedmiotem transakcji. To również ceny w transakcjach zawieranych z podmiotami, które mają siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym. Władze skarbowe mają prawo weryfikować rynkowość cen ustalanych w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Jak wygląda kontrola?

Jakie podmioty są kontrolowane?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością posiadania w firmie  dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja podatkowa dla podmiotów powiązanych ma za zadanie uprawdopodobnić, iż zastosowane ceny w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi nie służyły transferowaniu dochodu. Kontrole dotyczące cen transferowych prowadzone są najczęściej wobec spółek wykazujących straty podatkowe, w okresie kilku następujących po sobie lat. Podatnicy wzywani są do złożenia wyjaśnień na temat przyczyn poniesienia straty z działalności, co może być przyczyną rozpoczęcia kontroli. Często jednak kontrola u podatników rozpoczyna się bez wstępnego dopytywania o przyczyny straty podatkowej. Częstym kontrolom podlegają również spółki handlowe o profilu dystrybucyjnym. Ale oczywiście kontrole dotyczą także podatników, którzy nie wpisują się w żadną z powyższych grup.

Przebieg kontroli podatkowej

Kontrola cen transferowych odbywa się przy okazji kontroli podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych. Przebieg kontroli cen transferowych przez organy skarbowe określony jest w prawie podatkowym, a procedura ma sformalizowaną formę i odbywa się w odpowiednich etapach. Pierwszym etapem kontroli jest sprawdzenie dokumentacji podatkowej – należy do niej dołączyć  umowy, faktury oraz próbki kalkulacji cen transferowych. Dalej następuje weryfikacja i ocena, czy ceny transferowe w danej transakcji zostały ustalone na warunkach rynkowych. Służą do tego analizy porównawcze oraz dostęp do profesjonalnych bez danych. Do kontroli warto się odpowiednio wcześniej przygotować, sprawdzić zasady ustalania cen transferowych zgodnie z warunkami rynkowymi, przygotować dokumentację cen transferowych, ustalić warunki transakcji na zasadach rynkowych przed jej zawarciem. Efektem kontroli podatkowej jest ocena podatnika w postaci protokołu. Protokół zawiera między innymi opis ustaleń faktycznych oraz ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.