Krajowa Izba Doradców Podatkowych logo

 

      Telefon 697 968 401

      Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Na czym polega raportowanie TPR?

Raportowanie TPR polega na składaniu informacji o cenach transferowych. Służą do tego deklaracje TPR-C oraz TPR-P, które sporządza się na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych. Obowiązek dotyczy podmiotów, które zawierają transakcje pomiędzy sobą i są powiązane kapitałowo, majątkowo, osobowo (w tym rodzinnie), zarządczo lub kontrolnie, a także mają siedzibę w  tzw. raju podatkowym.

Dane w raporcie TPR

W informacji TPR wykazuje się następujące dane:

  • podstawowe wskaźniki finansowe: rentowność aktywów tj. relacja zysku (straty) netto do sumy aktywów, rentowność kapitału własnego, tj. relacja zysku (straty) netto do kapitału (funduszu) własnego;
  • kategoryzacja transakcji z rozróżnieniem strony sprzedażowej i zakupowej oraz podziałem na kategorie tj. transakcje związane z obrotem towarowym, transakcje usługowe, finansowe, dotyczące aktywów, dotyczące udostępniania i korzystania z wartości niematerialnych i prawnych oraz inne;
  • wartość transakcji;
  • metoda weryfikacji ceny transferowej oraz rodzaj zastosowanego porównania;
  • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia jak np. korekta cen transferowych.

Tak szczegółowe dane pozwolą organowi kontrolującemu na sprawdzenie rentowności pojedynczych transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi. W wyniku tego możliwe będzie precyzyjne typowanie do kontroli pojedynczych transakcji bez konieczności prowadzenia kontroli w szerokim zakresie.

Analiza informacji TPR

Informacja TPR jest wykorzystywana do analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania przez podmioty stosujące ceny transferowe. Ma zapobiec przesuwaniu zysku pomiędzy podmiotami powiązanymi, dla uniknięcia opodatkowania. Dzieje się tak np. w sytuacji, gdy członkami grupy są przedsiębiorstwa z krajów o różnych systemach podatkowych i dochód przesuwany jest do firmy w kraju stosującym niższy poziom opodatkowania.

Podmioty zobowiązane do sporządzania TPR-C składają informację o cenach transferowych w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.