Krajowa Izba Doradców Podatkowych logo

 

      Telefon 697 968 401

      Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

maskmask

Progi wyznaczające zakres obowiązku dokumentacyjnego

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych jest sporym wyzwaniem dla podmiotów gospodarczych. Zmieniające się przepisy dotyczące transakcji, podlegających obowiązku dokumentacyjnemu sprawiają, że podatnicy korzystają z pomocy doradców podatkowych. Kancelaria Doradcy Podatkowego Tomasza Kamińskiego sporządza dokumentację podatkową dla przedsiębiorstw, popularnie nazywaną są „dokumentacją cen transferowych”.

Wielu podatników nie jest świadomych, że prowadzenie działalności gospodarczej, przy nieznajomości prawa, wiąże się z ponoszeniem wysokich kar finansowych. Brak posiadania w firmie dokumentacji cen transferowych, jest bardzo ryzykowny, nawet w poczuciu niewiedzy. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące cen transferowych i obowiązywania dokumentacji dla osób fizycznych i prawnych. Obowiązek sporządzenia dokumentacji nie zależy od wysokości przychodów i kosztów podatnika. Na niekorzyść podmiotów gospodarczych, poszerzono grupę przedsiębiorstw zobowiązanych do sporządzania dokumentacji.

Progi wyznaczające zakres obowiązku dokumentacyjnego.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. progi dokumentacyjne zostały podwyższone i ujednolicone. Jedną z najważniejszych spraw jest ustalenie progu dokumentacji, inaczej mówiąc limitu kwotowego transakcji, które muszą być dokumentowane. Dokładne ich ustalenie przez Doradcę Podatkowego Tomasza Kamińskiego, pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć obowiązek dokumentacyjny oraz inne wymagania określone w ustawie. Dokumentacja powinna też określać sposoby ustalania cen, a także zawierać analizy oraz te elementy, które wymienione są w przepisach. Zgodnie z ustawą lokalna dokumentacja cen transferowych ma być sporządzana dla transakcji kontrolowanej, o jednorodnym charakterze. Jej wartość pomniejszona o podatek od towarów i usług, w roku obrotowym przekracza progi: 10.000.000 zł – transakcja towarowa,

10.000.000 zł – transakcja finansowa,

2.000.000 zł - transakcja usługowa,

2.000.000 zł – pozostałe transakcje.

Progi muszą być obliczane osobno dla każdej transakcji kontrolowanej, jednorodnej, bez względu na przyporządkowanie transakcji kontrolowanej do transakcji finansowych, towarowych i usługowych, a także i przychodowej oraz kosztowej. Jednorodna transakcja powinna być rozumiana przez pryzmat parametrów, niezwykle ważnych z punktu widzenia transferowych cen: przedmiotu transakcji, pełnionych funkcji przez podatnika, warunki płatności, sposób kalkulacji ceny, aktywa, oraz poniesione ryzyko. Ilość umów/ faktur dokumentujących transakcje, jest bez znaczenia.

Terminy dotyczące cen transferowych w 2020 r.

Najważniejszą sprawą jest termin, do którego dany podmiot powinien sporządzić dokumentację i na ręce Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, złożyć informację o cenach transferowych. Może też złożyć oświadczenie do właściwego dla siebie urzędu skarbowego. Wielu właścicieli firm nawet nie rozpoczęło prac nad dokumentacją cen transferowych, czy też ich działania nie są w pełni zaawansowane. Zgodnie z przepisami tarczy 4.0. (art. 31z specustawy) przedłużono terminy składania informacji o cenach transferowych za rok podatkowy (TPR-C i TPR-P), a także oświadczeń o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Przedsiębiorcy muszą jedna wywiązać się ze swoich obowiązków. Przygotowanie dokumentacji cen transferowych, jest jednak czasochłonne. Należy w przekonujący sposób, uzasadniać przeprowadzane transakcje kontrolowane. Podatnicy mają obowiązek dostosować wszystkie procedury do przepisów, co w dobie pandemii koronawirusa, utrudnia to reorganizację działań firmy. To jednak sprawia, że przekładanie prac na dalszy termin, może spowodować nałożenie sankcji na firmę, za nieterminowe wywiązanie się z obowiązków.